HACCP

HACCP & Egenkontroll Livsmedelshygien | Webbutbildning

HACCP & Livsmedelshygien Online kurs

Kom igång direkt och erhåll ert certifikat idag!

Efter utbildningen kommer är du certifierad inom HACCP och livsmedelshygien. Du kommer även:

 

  • Erhålla god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper.
  •  ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur.
  • ges  en  förståelse för egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Läs mer om vad som ingår längre ner på sidan.

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig god inblick inom livsmedelshygien samt vad HACCP-metodiken innebär. Du får även lära dig hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen ger god förståelse och information för den som behöver livsmedelshygien certifiering och kunna HACCP /egenkontroll.

Pris 995kr (exkl.moms)

5/5

Pedagogisk och lärorik

Vi lärde oss att göra egenkontroller utifrån haccp principerna

Victor Jonsson
5/5

Perfekt med online certifiering för våra anställda

Mycket smidigt med online certifiering till vår organisation. Lärorikt och proffesionellt! Modernt och kursen innehåller slutprov innan certifiering man kan ta om ifall man misslyckas.

Filip Vingstedt

Mer information om HACCP & livsmedelshygien

Tidsåtgång

Ca 4 timmar

Pris

995 SEK

Målgrupp

Alla som har ett steg i livsmedelskedjan ex restauranger, kafé, matbutiker, bagerier, distribution/produktionskedjan

Beskrivning

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer. lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna.

För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna, krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll

Kursens innehåll

 

Bakgrund
Centrala begrepp
Översikt på HACCP-metodiken
Inledande arbete
Faroanalys
Identifiera kritiska styrpunkter
Fastställ korrigerande åtgärder
Fastställ verifieringsrutiner
Fastställ dokumentation och journalföring

Kursintyg/Diplom

Efter avslutad utbildning  erhåller du ett kursintyg, som du sparar ner i pdf-form. Detta dokument visar att du har en kvalitetssäkrad utbildning i Livsmedelshygien (HACCP).

Kursmaterial

När du väl är inne i utbildningssystemet finns det en flik som heter kursmaterial här hittar du dokument som du kan skriva ut eller läsa på skärmen.

Nyckeldelar i Kursen