Vi verkar för en säkrare livsmedelshantering och därmed följer ett stort ansvar för kvalitet.

FSME verkar för att leda säkerheten kring livsmedelshantering i Sverige och EU. Detta gör vi genom att informera, certifiera och att följa de lagkrav och förordningar som gäller från livsmedelsverket och EU direktiv: EG852/2004. Detta säger att de personer som hanterar livsmedel skall utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat efter deras uppgifter.

FSME har utbildat sedan 2017 och vi leder idag vägen inte bara för Sverige utan för en säker hantering runt om i Europa.

 

Vi erbjuder grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Kursen inkluderar även HACCP, ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. 

Utbildningen riktar sig till personer på styrande nivå som t ex kökschefer och personer som ansvarar för dokumentation av temperatur, riskanalyser (faroanalys) samt personer som i sin tur ska förmedla kunskap till övriga medarbetare.